اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
اهداف آزمایشگاه هماتولوژی

اهداف آزمايشگاه هماتولوژی

 

با توجه به سرفصل های ارائه شده برای دانشجویان ، در این آزمایشگاه کلاسهای مرتبط با درس  خون شناسی بر گزار می شود.

رئوس مطالب این آزمایشگاه شامل انجام روش ها و تست های:

Ø     آموزش اصول خونگیری و ضدانعقادها

Ø     آشنایی با دستگاه های خون شناسی

Ø     تهیه گسترش، رنگ آمیزی و مطالعه سلولهای خونی طبیعی

Ø     شمارش سلولهای خونی(گلبول های سفید، قرمز و پلاکت ها) به روش دستی

Ø     بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز و رده های گلبول های سفید

Ø آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلولهای خونی در شرایط پاتولوژیک

Ø     مطالعه مغز استخوان و بررسی کم خونی ها

Ø     اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت به روش دستی

Ø     تست های ESR و LE

Ø     الکتروفورز هموگلوبین

Ø     انجام آزمایشات انعقادی و همولیتیک

تهیه کننده: یاسر محمودی موردراز(کارشناس آزمایشگاه)

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107