.......... سال 1398، "رونق تولید" گرامی باد...........صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه پرتوشناسی > برنامه هفتگی 

18-20

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

مهر97

اندیشه اسلامی1 برادران

 

زیست شناسی سلولی

آقای برزوئی

کلاس 103

اندیشه اسلامی1 خواهران

 

ریاضیات عمومی

خانم رضایی

کلاس 105

 

شنبه

 

 

فيزيكعمومي

خانم انصاری

کلاس 104

 

تربیت بدنی1 خواهران

 

 

1شنبه

 

 

آشنایی بافناوری نوین اطلاعات

خانم وحیدیان

کلاس 105

 

 

آزمایشگاه فيزيك عمومي

خانم رضایی

آزمایشگاه فیزیک

2شنبه

 

 

زبان عمومی

کلاس 101

 

تربیت بدنی1 برادران

 

فيزيولوژي

دکتر فلاح زادهو دکتر محمدی

کلاس 102

3شنبه

 

 

 

 

آناتومی عملی

آناتومی1

دکتر قنبری

کلاس 103

4شنبه


 


18-20

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

مهر96

 

 

رادیوبیولوژی

دکتر برزوئی

کلاس 102

 

کارآموزی (1) گروه 1

آقای کریمی

شنبه

کارآموزی (1)گروه 2

آقای وفاپور

 

آشنایی باموادکنتراست

دکتر برزوئی

 

 

1شنبه

 

اخلاق اسلامی برادران

کلاس 101

اخلاق اسلامی خواهران

کلاس 101

 

فیزیکپرتوشناسی

دکتر صالحی

کلاس 104

آناتومی3

دکتر قنبری

کلاس 101

2شنبه

 

 

 

آسیب شناسی

دکتر عزیزی

کلاس 103

 

3شنبه

کارآموزی (1)

گروه 3

آقای کریمی

 

مدیریت بیمارستانی

آقای زندی

کلاس 101

روشهای پرتونگاری 2

آقای وفاپور

کلاس 1051

4شنبه

           

 

 


 

 18-20

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

مهر95

 

 

 

 

 

 

امواجفراصوت

آقای وفاپور

کلاس 103

شنبه

 

تفسیرموضوعی برادران

کلاس 105

تفسیرموضوعی خواهران

کلاس 103

 

آناتومیمقطعی

دکتر روزبهی

کلاس 102

حفاظت دربرابرپرتوهای یونیزان

دکتر برزوئی

کلاس 105

1شنبه

                

 

تعمیرات و نگهداری دستگاههای رادیولوژی

آقای شفیعی

کلاس 103

ارزیابی تصاویر

دکتر معصومی

کلاس 104

فیزیکMRI

آقای شفیعی/آقای وفاپور

کلاس 104

 

2شنبه

 

بهداشت عمومی

آقای زندی

کلاس 103

 

 

 

کارآموزی (3) گروه 1

آقای کریمی

3شنبه

 

کارآموزی (3) گروه 3

آقای وفاپور

 

 

کارآموزی (3) گروه 2

آقای کریمی

 

4شنبه

               

                       

 

 

 

 

 

 

 

 18-20

16-18

14-16

12-14

10-12

8-10

مهر94

تزریقات

کارآموزی درعرصه (2)

کارآموزی درعرصه (1)

شنبه

 

تفسیر کلیشه

کارآموزی درعرصه (3)

کارآموزی درعرصه (4)

1شنبه

کارآموزی درعرصه (4)

کارآموزی درعرصه (2)

کارآموزی درعرصه (1)

2شنبه

کارآموزی درعرصه (2)

کارآموزی درعرصه (3)

کارآموزی درعرصه (4)

3شنبه

 

 

 

کارآموزی درعرصه (3)

4شنبه

               

 

دانلود

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 82
 بازدید امروز : 156
 کل بازدید : 293058
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.0764