اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
برنامه هفتگی

برنامه کلاسی دانشجویان  رشته         علوم آزمایشگاهی ورودی مهر98 (ترم1)در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

ظهر

14-12

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

 

آناتومی نظری

دکتر دلاویز

کلاس105

-

اندیشه اسلامی (1) خواهران

 

اندیشه اسلامی (1) برادران

 

یکشنبه

آزمایشگاه شیمی عمومی  خواهران

خ دکتر منصوریان- آقای شریف پور

 

آزمایشگاه شیمی عمومی  برادران

خ دکتر منصوریان- آقای شریف پور

تربیت بدنی1 خواهران

 

آزمایشگاه فیزیک عمومی

خ رضایی

 

 

دوشنبه

ادبیات فارسی 13-10

دکتر ابراهیمی

کلاس

 زیست سلولی و مولکولی  13-10

دکتر خلوتی -  آقای برفر

کلاس 105

 

 

سه شنبه

 

شیمی عمومی

خ دکتر منصوریان

کلاس104

تربیت بدنی1 برادران

 

فیزیک عمومی

خ رضایی

آزمایشگاه فیزیک عمومی

خ رضایی

 

چهارشنبه

آناتومی عملی گروه1

دکتر دلاویز

آناتومی عملی گروه2

دکتر دلاویز

 

 

 

 

 

 

 

مقدمات آزمایشگاه

اعضای گروه علوم آزمایشگاهی

کلاس

مهارتهای زندگی برارادن

دکتر خرامین

کلاس 

مهارتهای زندگی خواهران

دکتر خرامین

کلاس


 

برنامه کلاسی دانشجویان  رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 97 (ترم3) در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

ظهر

14-12

عصر

16-14

عصر

18-16                            

عصر

20-18

شنبه

 

ژنتیک پزشکی

دکتر حسینی

کلاس102

 

تربیت بدنی دو خواهران

 

اندیشه اسلامی (2) خواهران

 

کلاس

آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی برادران

دکتر شریفی -

دکتر خرم روز- آقای محمودی

یکشنبه

خون شناسی (1)

دکتر یزدان پناه

11-8

کلاس

آزمایشگاه خونشناسی یک

آقایان محمدی و برفر

 

 

 

اندیشه اسلامی (2) برادران

 

دوشنبه

 

 

 

 

سه شنبه

 

میکروبشناسی عمومی

دکتر خسروانی

کلاس105

آزمایشگاه خونشناسی یک

آقایان محمدی و برفر

 

 

 

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

دکتر علیپور- آقای محمودی

 

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی1

دکتر علیپور- آقای محمودی

 

 

چهارشنبه

بیوشیمی پزشکی1

11-8  کلاس 106

دکتر علیپور

تربیت بدنی دو برادران

 

 

آزمایشگاه میکروبشناسی خواهران

دکتر شریفی و دکتر خرم روز

آقای محمودی

 

 


برنامه کلاسی دانشجویان  رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 96(ترم 5) در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

ظهر

14-12

عصر

16-14

عصر 18-16

 

عصر20-18

شنبه

 

ایمنی شناسی پزشکی

 آقای هادی نیا

کلاس106

-

 

آزمایشگاه انگل شناسی2

گ1

دکتر عبیدی- دکتر مشفع- دکتر قطعی

آزمایشگاه انگل شناسی2

گ2

دکتر عبیدی- دکتر مشفع- دکتر قطعی

-

یکشنبه

ویروس شناسی

دکتر شریفی دکتر خرم روز

کلاس 104

بیوشیمی پزشکی2

دکتر علیپور

کلاس

 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(خواهران)

کلاس

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی گ1

آقای هادی نیا

----------

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (برادران)

دکتر فرح بخش

کلاس

آزمایشگاه ایمنی شناسی پزشکی  گ2

آقای هادی نیا

 

دوشنبه

ایمنی شناسی پزشکی

آقای هادی نیا

کلاس 104

انگل شناسی 2 (تک یاخته و حشره)

دکتر مشفع دکتر عبیدی- دکتر قطعی  کلاس

 

-

-

-

سه شنبه

-

متون انگلیسی و اصطلاحات پزشکی

 خ دکتر اسماعیلی

 کلاس106

-

 

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی گ2

دکتر شریفی و

 دکتر خرم روز

آزمایشگاه ویروس شناسی پزشکی گ1

دکتر شریفی و

 دکتر خرم روز

چهارشنبه

-

-

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

دکتر علی پور-

آقای محمودی

-

آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی2

دکتر علی پور-

آقای محمودی


برنامه کلاسی دانشجویان  رشته علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 95(ترم 7) در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98دانشکده پیراپزشکی

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

 

ظهر

14-12

عصر

16 - 14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

 

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

خ دکتر راد - آقای برفر

ایمونوهماتولوژی

خ دکتر راد

کلاس103

 

 

آزمایشگاه ایمونوهماتولوژی

خ دکتر راد

 آقای برفر

 

دانش خانواده وجمعیت

خواهران

کلاس

دانش خانواده وجمعیت

برادران

کلاس

 

یکشنبه

 

 

-

سم شناسی

دکتر صادقی

کلاس 104

---------------

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

اقای شفیعی

سمینار

دکتر نوری پور

کلاس

 

 

دوشنبه

آشنایی با بیماریهای داخلی

دکتر اریا

کلاس 103

روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه11-10

 8هفته اول

دکتر یزدان پناه

کلاس

--------------------

اصول مدیریت و قوانین و مقررات آزمایشگاهی

 8 هفته دوم12-11

اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

اقای شفیعی

--------------

سم شناسی

دکتر صادقی

کلاس 103

آزمایشگاه

 سم شناسی

دکتر صادقی

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه

 

 

چهارشنبه

کارآموزی در عرصه

 

 

 


 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107