.......... سال 1398، "رونق تولید" گرامی باد...........صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه هوشبری > برنامه هفتگی 

برنامه کلاسی د انشجویان  رشته هوشبری ورودی مهر97 (ترم 1 ) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97دانشکده پیراپزشکی

 

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر 20-18

شنبه

 

میکروبشناسی و استریلیزاسیون

دکتر نغماچی

کلاس: 104

 

 

 

 

یکشنبه

آناتومی (1)

دکتر آریانپور

کلاس:101

زبان عمومی 13-10

دکتر توکل

کلاس 101

 

 

 

دوشنبه

فیزیک پزشکی

دکتر صالحی

کلاس: 106

 

 

 

 

سه شنبه

 

ادبیات فارسی13 -10

دکتر ابراهیمی

کلاس:101

 

 

 

چهارشنبه

فیزیولوژی (1)

دکتر فرهادی

کلاس:101

اصول پرستاری در اتاق عمل13-10

خ دکتر کریمی

کلاس 105

 

 

 

             

 

برنامه کلاسی دانشجویان  رشته       هوشبری ورودی مهر96       (ترم 3)    در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر18-16

عصر 20-18

شنبه

 

 

 

 

اندیشه اسلامی(2) خواهران گ3

کلاس: 101

 

 

یکشنبه

 

داروشناسی اختصاصی

دکتر طالبیان

کلاس106

فوریتهای پزشکی(1)

آقای پورانفرد

کلاس: 106

بیهوشی(2)

خ دکتر علیزاده

کلاس: 103

اندیشه اسلامی(2) برادران گ4

کلاس: 101

دوشنبه

 

ایمونولوژی 8هفته اول

اخلاق حرفه ای 8 هفته دوم

کلاس: 103

اخلاق اسلامی خواهران گ2

 

کلاس: 101

اخلاق اسلامی برادران گ3

 

کلاس: 103

 

سه شنبه

کارآموزی  (1)

آقای رستمی نژاد - آقای نصیبی

30/13-30/7

زبان تخصصی

 دکتر هجر

کلاس:105

بیهوشی(2)

خ دکتر علیزاده

کلاس: 106

 

چهارشنبه

کارآموزی  (1)

آقای رستمی نژاد- آقای نصیبی

30/13-30/7

 

 

 

           

 


برنامه کلاسی د انشجویان  رشته         هوشبری          ورودی مهر95 (ترم5) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

 

 

اصول مراقبتهای ویژه 13-10

آقای پورانفرد

کلاس:101

 

 روش بیهوشی (2)

دکتر منصوریان

کلاس: 102

 

یکشنبه

 

 فوریتهای پزشکی

آقای پورانفرد

کلاس 106

 

بیماریهای داخلی و جراحی 17-14

خ زحمتکشان

کلاس 102

 

تربیت بدنی (1) خواهران گ6

دوشنبه

کارآموزی (3)

آقای پورانفرد - بیمارستان شهید بهشتی

آقای نصیبی- بیمارستان امام سجاد

30/13-30/7

 

روش بیهوشی (2)

دکتر منصوریان

کلاس: 105

 

سه شنبه

کارآموزی (3)

آقای پورانفرد - بیمارستان شهید بهشتی

آقای نصیبی- بیمارستان امام سجاد

30/13-30/7

انقلاب اسلامی ایران خواهران گ3

 

کلاس: 103

انقلاب اسلامی ایران برادران گ4 

کلاس: 101

 

 

چهارشنبه

 

 

 

تربیت بدنی (1) برادران گ9 

 


برنامه کلاسی دانشجویان  رشته هوشبری ورودی مهر94       (ترم 7) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97دانشکده پیراپزشکی

 

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

 

کارآموزی در عرصه 1

30/13-30/7

اساتید گروه هوشبری

کارآموزی در عرصه 1

30/13-30/7

اساتید گروه هوشبری

یکشنبه

کارآموزی در عرصه 1

30/13-30/7

اساتید گروه هوشبری

کارآموزی در عرصه 1

30/13-30/7

اساتید گروه هوشبری

دوشنبه

 

کارآموزی اتفاقات

20-14  

آقای عبدی 

 

سه شنبه

 

 

 

کارآموزی ICU2

آقای عبدی

20-14    

 

چهارشنبه

 

 

کارآموزی در عرصه 1

30/13-30/7

اساتید گروه هوشبری

             

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 58
 بازدید امروز : 71
 کل بازدید : 292972
 بازدیدکنندگان آنلاين : 5
 زمان بازدید : 0.9828