اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
برنامه هفتگی

برنامه کلاسی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر 97 (ترم1)در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشکده پیراپزشکی

 

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

14-12

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

 

شیمی آلی و بیوشیمی

دکتر علیپور ( 8هفته اول)

کلاس: 106

اصول استریل و ضدعفونی

آقای زندی (8هفته دوم)

کلاس : 106

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 خواهران

دکتر بهمنی

کلاس

اصول و فنون مهارتهای بالینی

خ روزیطلب

کلاس104

 

اندیشه اسلامی 1  برادران

حاج آقا رضایی

کلاس

یکشنبه

 

  بهداشت در اتاق عمل

آقای زندی

کلاس : 105

 

 

مقدمه ای بر تکنولوژی جراحی

خانم دکتر کریمی

کلاس :

 

 

دوشنبه

روانشناسی عمومی

دکتر خرامین

کلاس :102

فیزیولوژی 1

دکتر فرهادی

کلاس :106

 

اخلاق اسلامی خواهران

دکتر تقی زاده

کلاس :

اخلاق اسلامی برادران

دکتر تقی زاده

کلاس:

 

 

سه شنبه

تشریح 1

دکتر جعفری

کلاس : 103

میکرب و انگل شناسی

دکتر شریفی

کلاس :  102

 

 

 

 

چهارشنبه

مهارتهای زندگی

کلاس101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر96  (ترم 3)در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشکده پیراپزشکی

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

اصطلاحات پزشکی

خ دکتر کریمی

کلاس : 101

تغذیه در جراحی

خانم دکتر کریمی

کلاس : 104

 

اشنایی با بیماریهای داخلی

خانم زحمتکشان

کلاس : 101

تکنولوژی جراحی غدد

خانم زحمتکشان

کلاس :104

 

یکشنبه

اشنایی با بیماریهای داخلی

خانم روزیطلب

کلاس :102

خون شناسی و انتقال خون

دکتر یزدانپناه

کلاس : 103

تکنولوژی جراحی گوارش

خانم روزیطلب

کلاس:105

 

 

دوشنبه

  بیهوشی ومراقبتهای آن

آقای رستمی نژاد

کلاس :105

اسیب شناسی  و بافت شناسی

دکتر جعفری و دکتر عزیزی

کلاس :

کارآموزی مهارتهای بالینی

بخش جراحی1 بیمارستان شهید بهشتی مدرس: آقای عمار حسینی

 

سه شنبه

 

اسیب شناسی  و بافت شناسی

دکتر جعفری و دکتر عزیزی

کلاس :

انقلاب اسلامی ایران(خ)

دکتر سهرابی

  کلاس

انقلاب اسلامی ایران(ب) 

دکتر سهرابی

کلاس

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 


برنامه کلاسی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر95 ( ترم5)در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشکده پیراپزشکی

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

14-12

عصر

16-14

عصر

18-16

عصر

20-18

شنبه

کارآموزی تکنیک اتاق عمل  

30/13-30/7

گروه الف بیمارستان شهید بهشتی ( خ نسرین زحمتکشان)

گروه ب بیمارستان امام سجاد ( خ مهین روزیطلب)

تعویض گروهها بعد از 8 هفته

 

تکنولوژی جراحی چشم

خانم روزیطلب

تکنولوژی جراحی ENT

خانم روزیطلب

کلاس :106

 

 

یکشنبه

کارآموزی احیا قلبی ریوی

بخش اتاق عمل بیمارستان شهید بهشتی و امام سجاد (ع)

 ( آقای جهانبخش وحدت نژاد)

تعویض گروهها   بعد از 8 هفته

30/20-30/13

 

تفسیر موضوعی قرآن

خواهران

حاج آقا ملاعلی

کلاس:

تفسیر موضوعی قرآن

برادران

حاج آقا ملاعلی

کلاس:

تربیت بدنی  خواهران

 

دوشنبه

 

 

اخلاق حرفه ای

آقای زندی (8هفته دوم)

کلاس104

کلیات تصویر برداری در اتاق عمل(8هفته اول)

خانم دکتر کریمی کلاس104

 

ادبیات فارسی19-16

دکترابراهیمی

کلاس

 

سه شنبه

تکنولوژی جراحی تروما

آقای وحدت نژاد

فوریتهای پزشکی

آقای وحدت نژاد

کلاس: 101

مراقبتهای پیشرفته در ریکاوری-آقای وحدت نژاد

تکنولوژی جراحی ENT

آقای وحدت نژاد

کلاس :105

 

 

 

 

چهارشنبه

کارآموزی مدیریت در اتاق عمل

آقای زندی

 

 

 

تربیت بدنی برادران

 

 


برنامه کلاسی دانشجویان رشته اتاق عمل ورودی مهر 94 (ترم 7)در نیمسال اول  سال تحصیلی 98-97 دانشکده پیراپزشکی

ایام هفته

صبح

10-8

صبح

12-10

عصر

16-14

عصر

18-16

 

شنبه

کارآموزی در عرصه یورولوژی+ کارآموزی در عرصه زنان

گروه الف -  بیمارستان شهید بهشتی(خانم نسرین زحمتکشان )

گروه ب  - بیمارستان امام سجاد (ع)-( خانم مهین روزیطلب ) 

 

 

 

یکشنبه

کارآموزی در عرصه ارتوپدی

 گروه الف  - بیمارستان شهید بهشتی(خانم نسرین زحمتکشان )  (8هفته اول)+ ( آقای جهانبخش وحدت نژاد)  (8هفته دوم)

گروه ب  - بیمارستان امام سجاد (ع) ( آقای جهانبخش وحدت نژاد)  (8هفته اول)+  ( فریده انصاری (8هفته دوم)

 

 

دوشنبه

 

کارآموزی در عرصه گوارش و غدد

گروه الف  - بیمارستان شهید بهشتی ( آقای جهانبخش وحدت نژاد)   

 

گروه ب - بیمارستان امام سجاد (ع) ( فریده انصاری)

 

 

 

سه شنبه

کارآموزی در عرصه فک و صورت و اعصاب

گروه الف بیمارستان امام سجاد (ع) ( فریده انصاری) (4هفته اول)

 گروه ب -  بیمارستان امام سجاد (ع) ( فریده انصاری) (4هفته دوم)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107