اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
برنامه زمان بندی کاراموزی

برنامه زمان بندی آموزشی کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی ورودی مهر 94 در نیمسال اول 98-97

تاریخ شروع کارآموزی: 31/6/1397

خاتمه :19/10 /1397

تعداد دانشجویان :24 نفر

تعداد گروه : 7

گروه (1) : زينب بهروزي نصرآبادسفلي - فاطمه غلام نژادي گوشه - پرتو دستاران

گروه (2) : وحيد زعفراني- افشين روان آورد- نواب شيرودي

گروه (3) : اسما خشنوا مقدم -   پريسا مراديان شرف آبادسفلي - فاطمه بيگناه

گروه (4) : مريم گشتاسبي - سحر قابضي - محدثه عرفانی

گروه (5): مژگان هادي نيا -محبوبه حق ستان الهام مظفريان

گروه (6) : فرشيد فولادي - سید سعيد تقويان سوق- حامد برازش

گروه (7) : عاطفه باقرپورنصرآبادعليا -فرزانه امانت - ندا قيطاسي

محل آموزش : بیمارستانهای شهید بهشتی و امام سجاد (ع)

مسئول مستقیم آزمایشگاههای محل آموزش

بیمارستان شهید بهشتی

بیمارستان امام سجاد (ع)

آقای سید نادر عوض زاده

آقای شاهین محمدی

 

اساتید و مربیان نظارتی کارآموزی در عرصه :

دکتر بهروز یزدانپناه   دکترحسن عبیدی - دکترارسلان عزیزی دکتر بهنام علی پور- آقای سید ابوالقاسم هادی نیا  آقای یعقوب برفر وآقای یاسر محمودی موردراز

ساعت کار آموزی : 30/7 تا 30/14

روز کارآموزی : سه شنبه و چهارشنبه


 

بنام خدا

((برنامه 4واحد کارآموزی در عرصه دانشجویان گروه علوم آزمایشگاهی ورودی 94))

گروه1

زينب بهروزي نصرآبادسفلي

فاطمه غلام نژادي گوشه

پرتو دستاران

خون شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

سرولوژی و ایمونولوژی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه 2

معيد زعفراني

افشين روان آورد

 نواب شيرودي

 

خون شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

سرولوژی و ایمونولوژی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه3

اسما خشنوا مقدم

  پريسا مراديان شرف آبادسفلي  فاطمه بيگناه

میکروب شناسی و قارچ شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

تجزیه ادرار

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه4

مريم گشتاسبي

سحر قابضي

محدثه عرفانی

میکروب شناسی و قارچ شناسی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

تجزیه ادرار

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه5

مژگان هادي نيا

محبوبه حق ستان

الهام مظفريان

 

بیوشیمی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

خون شناسی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

گروه6

فرشيد فولادي

 سید سعيد تقويان سوق

 حامد برازش

بیوشیمی

31/6/97-21/9/97

بیمارستان شهید بهشتی

خون شناسی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

 

گروه7

عاطفه باقرپورنصرآبادعليا 

فرزانه امانت

ندا قيطاسي

سرولوژی و ایمونولوژی

31/6/97-9/8/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

تجزیه ادرار

12/8/97-21/9/97

بیمارستان امام سجاد(ع)

بیوشیمی

25/9/97-19/10/97

بیمارستان شهید بهشتی

 

 

*توجه: ((ساعات کارآموزی  هر هفته روزهای سه شنبه و چهارشنبه ازساعت 30/7 صبح تا 30/14 می  باشد))


 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107