معرفی رشته


معرفی گروه

 


 

در بهمن ماه 1388 با مدیریت جناب آقای دکتر یزدانپناه در دانشکده پیراپزشکی پذیرش و تربیت دانشجویان علوم آزمایشگاهی


 

در مقطع کارشناسی پیوسته آغاز گردید.


از بهمن 1388 تاکنون 8 دوره پذیرش دانشجو انجام گرفته و 4 دوره نیز فارغ التحصیل گردیده اند.

 

رسالت رشته علوم آزمایشگاهی بر پایه بر تربیت و آموزش افرادی است که پس از اتمام دوره تحصیلی خود، با استفاده از روش های جدید و دستگاههای الکترونیکی در دسترس، قادر به انجام آزمایشات تشخیصی بالینی مختلف شامل آزمایشات خون شناسی، بانک خون، هورمون شناسی، سرولوژی، بیوشیمی خون و ادرار، باکتری شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، آسیب شناسی(پاتولوژی) در آزمايشگاهاي باليني بيمارستانها و آزمايشگاههاي مراکز بهداشتي باشند.

وجود ارتباط صحیح بین آزمایشگاه و کادر درمان و ارائه اطلاعات صحیح و دقیق باعث تشخیص به موقع بیماری، درمان مناسب و حفظ سلامت جامعه می گردد.

دانشجویان فارغ التحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی پس از اتمام دوره کارشناسی، قادر خواهند بود در مقاطع کارشناسی ارشد و و پس از آن دکترای تخصصی(PHD)، در رشته های مختلف تخصصی همچون میکروب شناسی، هماتولوژی، ایمونولوژی، ژنتیک پزشکی، بیوشیمی بالینی، ویروس شناسی، انگل شناسی و قارچ شناسی به تحصیل ادامه دهند.

برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی، به گونه ای تدوین شده است که اهداف زیر را پوشش می دهد:

 

1.  نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی و بالینی جامعه را برآورده سازد.

2.  خدمات مورد نیاز آزمایشگاههای مراکز بهداشتی و درمانی را تامین نماید.

3. افراد فارغ التحصیل در این رشته توانایی ارائه خدمات در آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی جامعه را نیز داشته باشند.

4. فارغ التحصيلان اين رشته از توانائي تطبيق خود با تکنولوژي جديد برخوردار باشند.