اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
سجاد برزوئی

سجاد برزوئی

سمت:       عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

پست الکترونيکsajadborzouei@gmail.com

تلفن تماس:       07433235138

فاکس:   07433229816

 

 

شرح وظایف

-         ارائه برنامه تدريس کلاسهاي نظري و عملي و در صورت ارتباط شامل آموزش باليني(بيمارستاني- درمانگاهي) و فيلد که توسط وي تدريس شده با ذکر نوع روش آموزشي و تعداد فراگيران و نحوه ارزيابي آنان که به گواهي رئيس بخش و مدير گروه مربوطه رسيده باشد.

-         تدوين Course Plan و ارسال يک نسخه به دانشکده و توجيه فراگيران در شروع هر کلاس

-         ارائه متون آموزشي و يا نوارهاي آموزشي صوتي يا تصويري يا لوح هاي فشرده آموزشي

-         مستنداتي که حاکي از دستيابي فراگيران به اهداف آموزشي اعلام شده درس مربوطه باشد.

-         مستنداتي که حاکي از در دسترس بودن عضو هيئت علمي براي فراگيران در طول دوره آموزشي براي پاسخگويي به سؤالات آنها باشد.

-         ابداع و نوآوري در فعاليت هاي آموزشي.

-         ارائه نتايج ارزيابي فراگيران از نحوه تدريس عضو هيئت علمي.

-         ليست و شرح دروسي که نحوه تدريس آنها توسط عضو هيئت علمي مورد بازنگري قرار گرفته و تغيير کرده است.

-         ليست ساعات و عناوين تدريس شده در دوره هاي آموزش مداوم همراه با ذکر روش آموزشي

-         گزارش فعاليت هاي مشاوره اي براي فراگيران.

-         ساعات حضور در برنامه هاي آموزشي گروه( ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهي، گراند راند، گرازش مرگ و مير...) و نحوه فعاليت در آنها.

-         تعداد و عناوين و مقاطع تحصيلي پايان نامه هايي که تحت سرپرستي عضو هيئت علمي در مقاطع زماني يکسال به پايان رسيده و يا در دست اجرا مي باشند.

2-  تحقيق و پژوهش

-         اعلام فعاليت هاي پژوهشي خود به مدير گروه و از آن طريق به دانشکده در ابتداي سال تحصيلي.

-         تعداد و عناوين مقالات چاپ شده در مجلات پزشکي با ذکر نوع مجله(داخلي- بين المللي) همراه با کپي مقاله.

-         تعداد و عناوين خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها و مجامع داخلي و خارجي همراه با کپي خلاصه مقالات.

-         کتاب يا فصل کتاب تاليف يا تدوين يا ترجمه شده.

-         طرح هاي پژوهشي مصوب در حال اجرا با ذکر درصد تقريبي پيشرفت و ميزان اوقاتي که صرف آنها در طي يکسال شده است.

-         اختراعات و اکتشافات همراه با گواهي تاييد آن.

-         در مدت معين پس از پايان سال تحصيلي امتيازات مربوط به فعاليت هاي پژوهشي فوق پس از محاسبه توسط دانشکده به عضو هيئت علمي منعکس خواهد شد.

3- توسعه فردي:

-         گواهي شرکت در دوره ها، سمينارها، همايش هاي تخصصي و کارگاه هاي مختلف.

-         ساعاتي که عضو هيئت علمي صرف مطالعه در رشته تخصصي مربوط خود در هر ماه نموده است.

-         ميزان استفاده و نحوه آموزش از روشهاي از راه دور.

-         گواهي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي داخل يا خارج کشور برابر ضوابط مصوب.

-        ارائه گزارش اقدامات انجام شده براي برطرف کردن نقاط ضعف در ارزشيابي و تقويت نقاط قوت.

-         ارائه تاييديه ارتقاء به مرتبه بالاتر(در صورت ارتقاء).

4- فعاليت هاي اجرايي و مديريتي:

-         ارائه احکام مسئوليتهاي هر عضو هيئت علمي در بخش، گروه آموزشي، دانشکده يا دانشگاه.

-         ارائه احکام مسئوليتهاي خارج از دانشگاه.

-         ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت فعاليت هاي اجرايي به گواهي مسئول وي.

-         ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کميته ها و شوراهاي مختلف.

 

5-  ارائه خدمات درماني و ارتقاء سلامت:

-         ميزان ساعت صرف شده در هر ماه براي ارائه خدمات درماني( ويزيت بيماران، اتاق عمل، انجام روشهاي تشخيصي و درماني مختلف ...) و نحوه انجام آن طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

-         تعداد کشيک ماهيانه در هرماه و نحوه انجام آن طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

-         تعداد روز حضور در درمانگاه همراه با ساعات آن در هر جلسه( به تفکيک آموزشي و غير آموزشي) طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

-         ميزان و نحوه مشارکت در برنامه هاي ارتقاء سلامت.

 

6-  فعاليت هاي تخصصي در خارج دانشگاه:

-         عضويت در هيئت ممتحنه دانشنامه و گواهينامه تخصصي و ساير امتحانات کشوري مرتبط.

-         عضويت و شرکت در مجامع علمي تخصصي کشوري و بين المللي اعم از انجمن هاي علمي داخل يا خارج از کشور، فرهنگستان و ...

-         تعداد و ساعات سخنراني هاي عمومي در زمينه هاي علمي و تخصصي مربوطه در صدا و سيما و ساير مجامع.

-         ليست مقالات منتشر شده در نشريات عمومي و روزنامه ها در رابطه با موضوعات پزشکي.

-         ارائه گواهي فعاليت هاي فوق به مدير گروه و دانشکده.


 

شناسنامه علمی

طرح درس

برنامه هفتگی

منابع آموزشی

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107