اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
اکبر رستمی نژاد

اکبر رستمي نژاد

سمت:عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مدیر گروه هوشبری

شناسنامه علمی

 

شرح وظايف مدير گروه


- تشکيل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجراي آئين نامه داخلي گروه

- ارائه گزارش گروه به شوراي آموزشي و انعکاس مصوبات شورا به گروه

- پيگيري و نظارت کارهاي محوله به هر يک از اعضاء گروه

- ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با گروههاي آموزشي و ساير مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پيشنهاد تشکيل جلسات مشترک گروههاي آموزشي از طريق شوراي آموزشي و پژوهشي

- تامين نيروي انساني جهت دروس رشته مربوطه

- ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد آموزش جهت برنامه ريزي نيمسال بعد

- آگاهي از طرح درس هاي مدرسين رشته مربوطه و نگهداري آنها در پرونده مربوط به فعاليتهاي آموزشي گروه تا در صورت نياز در جلسات گروه مورد استفاده يا بحث قرار گيرد

- ايجاد هماهنگي لازم با استادان راهنما .

- طرح جزوه هاي تهيه شده توسط مدرسين گروه در گروه آموزشي مربوطه و ارائه آنها به شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

- ايجاد هماهنگي لازم براي ارزشيابي صحيح پاياني دروس مربوطه

- ايجاد هماهنگي لازم در گروه براي همکاري در مسابقات علمي فرهنگي هنري

- ايجاد هماهنگي با شوراي آموزشي و پژوهشي جهت آگاهي به موقع مدرسين گروه از برگزاري مجامع علمي فرهنگي داخلي و بين المللي

- همکاري باکميته تخصصي برنامه ريزي رشته مربوطه در دفتر مدارس عالي در صورت نياز

- ايجاد هماهنگي با واحد کتابخانه و تکنولوژي آموزشي جهت استفاده صحيح مدرسين و دانشجويان دروس مربوطه

- شرکت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

- درخواست تشويق يا تذکر به موقع مدرسين از شوراي آموزشي و پژوهشي با ذکر دليل

 

 

   دانلود : رزومه_اکبر_رستمی_نژاد_پی_دی_اف.pdf           حجم فایل 595 KB
   دانلود : Curriculum_Vitae_PDF.pdf           حجم فایل 521 KB
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107