سال 1397، "حمایت از کالای ایرانی" گرامی بادصفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه هوشبری > آرایش دروس 

برنامه تنظيمي

دروس كارشناسي پیوسته هوشبری

×××× ترم اول

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7011

انديشه اسلامي (1)  

عمومي

2

2

34

-

-

-

2

3101

آناتومی(1)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

3

3103

فیزیولوژی (1)

پایه

2

2

34

-

-

-

4

3105

فیزیک هوشبری

پایه

2

2

34

-

-

-

5

302521

زبان انگلیسی عمومی

عمومی

3

3

51

-

-

-

6

3109

روانشناسی

پایه

2

2

34

-

-

-

7

3116

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

-

8

292620

ادبیات فارسی

عمومی

3

3

51

-

-

-

9

3106

میکروب شناسی و استریلیزاسیون

پایه

2

5/1

26

5/0

17

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم دوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3102

آناتومی(2)

پایه

2

5/1

26

5/0

17

3101

2

3104

فیزیولوژی (2)

پایه

2

2

34

-

-

3103

3

3122

اصول بیهوشی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3101-

3103

3105-3116

4

3132

کارآموزی پرستاری

کارآموزی

2

-

-

2

102

3106

3116

5

3110

واژه شناسی پزشکی

اختصاصی

2

2

34

-

-

-

6

7012

اندیشه اسلامی (2)

عمومی

2

2

34

-

-

7011

7

3111

کاربرد رایانه

اختصاصی

3

2

34

1

34

-

8

3131

اخلاق  حرفه ای در هوشبری

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

9

3107

بیوشیمی

پایه

1

1

17

-

-

-

10

3108

ایمونولوژی

پایه

1

1

17

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم سوم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3118

خونشناسی و انتقال خون

پایه

2

2

34

-

-

3104

2

7022

اخلاق اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3113

نشانه شناسی و معاینات بالینی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

4

3114

اصول پایه داروشناسی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3103

5

3133

کارآموزی (1)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3122

6

3115

اصول کمکهای اولیه

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3102

3104

7

3120

زبان تخصصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

302521

3110

8

7042

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

20

 

 

 

 

 

 

×××× ترم چهارم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

7051

تفسیر موضوعی قران

عمومی

2

2

34

-

-

-

2

3123

روش بیهوشی (1)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3122و همزمان با3134

3

3134

کارآموزی (2)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3133 همزمان با3123

4

3117

فیزیوپاتولوژی

اختصاصی

4

4

68

-

-

3102

3104

3113

3114

5

3130

داروشناسی اختصاصی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3114

6

7041

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم پنجم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

142304

تربیت بدنی (1)

عمومی

1

-

-

1

34

-

2

7031

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

2

34

-

-

-

3

3119

فوریتهای پزشکی

اختصاصی

2

5/1

26

5/0

17

3115

3117

4

3124

روش بیهوشی (2)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3123 و همزمان با3135

5

3135

کارآموزی (3)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3134 وهمزمان با 3124

6

3129

آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

7

3127

اصول مراقبتهای ویژه

اختصاصی

3

3

51

-

-

3117

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

×××× ترم ششم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

192309

تربیت بدنی (2)

عمومی

1

-

-

1

34

142304

2

3125

روش بیهوشی (3)

اختصاصی

4

4

68

-

-

3124وهمزمان با 3136

3

3136

کآرموزی (4)

کارآموزی

4

-

-

4

204

3135وهمزمان با3125

4

3121

مدیریت در بیهوشی

اختصاصی

1

1

17

-

-

-

5

3128

اصول و روشهای اداره درد

اختصاصی

2

2

34

-

-

3122

6

3112

آمار زیستی و روش تحقیق

اختصاصی

3

5/2

43

5/0

17

-

7

3126

مراقبتهای پس از بیهوشی

اختصاصی

2

2

34

-

-

3125

8

7050

دانش خانواده و جمعیت

عمومی

2

2

34

-

-

-

 

 

جمع واحد

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

×××× ترم هفتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3137

کارآموزی در عرصه (1)

کارآموزی

8

-

-

8

408

کلیه دروس اختصاصی

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

×××× ترم هشتم

 

رديف

شماره درس

نام درس

نوع درس

تعداد واحد

نظري

ساعت

عملي

ساعت

پيش نياز

1

3138

کارآموزی در عرصه

کارآموزی

8

-

-

8

408

3137

 

 

جمع واحد

 

8

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1487
 بازدید امروز : 68
 کل بازدید : 263087
 بازدیدکنندگان آنلاين : 17
 زمان بازدید : 1.0140