اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
فعالیت های علمی گروه

فایلهای آموزشی

لوله گذاری تراشه (فیلم)

-مانیتورینگ در هوشبری 

 تومور مغزی(فیلم)

تاریخچه بیهوشی

ماشین بیهوشی

اداره راه هوایی

تفسیری EKG

تفسیر گازهای خونی مغزی 

CPR course

 

کتاب: زبان تخصصی برای دانشجویان هوشبری ( تالیف اکبر رستمی نژاد)

 

 

 

 

 


رئوس فعالیتهای عملی دانشجویان هوشبری در

 ((درس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل))

-       وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری دمای بدن را آماده نماید.

-       دمای بدن را با شیوه های مختلف اندازه گیری نماید.

-       شمارش تنفس به شیوه صحیح را اجرا نماید.

-       نحوه چارت و ثبت دما و تنفس را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

-       شمارش نبض به شیوه صحیح را انجام دهد.

-       وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری فشار خون را آماده نماید.

-       فشار خون را به شیوه صحیح  انجام دهد.

-       نحوه چارت و ثبت نبض و فشارخون را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

-       روش انتقال بیمار از تخت به برانکارد و برعکس را توضیح دهد.

-  نحوه محاسبات دارویی و آماده سازی داروها برای تزریق را اجرا نماید.

-       آماده سازی وسایل جهت رسانیدن دارو به بیمار از راههای IM،IV،SC وID را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت برقراری راه وریدی را آماده نموده و انجام یک راه وریدی صحیح را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ معده(N.G) را آماده نموده و روش گذاشتن NG را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ مثانه (فولی) را آماده نموده و روش گذاشتن فولی را اجرا نماید.

                 رئوس فعالیتهای عملی دانشجویان اتاق عمل در

((درس بیهوشی و مراقبتهای آن))

 

- وسایل لازم جهت اداره راه هوایی بیمار را آماده نماید.

- گذاشتن ایروی (Air way) جهت باز نگهداشتن راه هوایی را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

- گذاشتن ایروی بینی و دهانی را به صورت صحیح  انجام دهد.

- انواع ماسک های تنفسی را شناخته و ماسک مناسب برای تهویه بیمار را آماده نماید.

- نحوه صحیح ماسک گیری در کودکان و بزرگسالان را اجرا نماید.

-     نحوه صحیح ماسک گیری بهمراه آمبوگ را انجام دهد.

-     وسایل لازم جهت لوله گذاری تراشه را آماده نماید.

- لوله گذاری نای از طریق بینی (Nasal) و دهان (Oral) را به نحو صحیح  اجرا نماید.

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107