اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
فعالیت های علمی گروه


لوله گذاری تراشه (فیلم)

-مانیتورینگ در هوشبری 

 تومور مغزی(فیلم)

تاریخچه بیهوشی

ماشین بیهوشی

اداره راه هوایی

 

کتاب: زبان تخصصی برای دانشجویان هوشبری ( تالیف اکبر رستمی نژاد)

 

 

 

 

 


رئوس فعالیتهای عملی دانشجویان هوشبری در

 ((درس اصول پرستاری و کار در اتاق عمل))

-       وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری دمای بدن را آماده نماید.

-       دمای بدن را با شیوه های مختلف اندازه گیری نماید.

-       شمارش تنفس به شیوه صحیح را اجرا نماید.

-       نحوه چارت و ثبت دما و تنفس را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

-       شمارش نبض به شیوه صحیح را انجام دهد.

-       وسایل مورد نیاز جهت اندازه گیری فشار خون را آماده نماید.

-       فشار خون را به شیوه صحیح  انجام دهد.

-       نحوه چارت و ثبت نبض و فشارخون را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

-       روش انتقال بیمار از تخت به برانکارد و برعکس را توضیح دهد.

-  نحوه محاسبات دارویی و آماده سازی داروها برای تزریق را اجرا نماید.

-       آماده سازی وسایل جهت رسانیدن دارو به بیمار از راههای IM،IV،SC وID را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت برقراری راه وریدی را آماده نموده و انجام یک راه وریدی صحیح را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ معده(N.G) را آماده نموده و روش گذاشتن NG را اجرا نماید.

-  وسایل مورد نیاز جهت انجام سونداژ مثانه (فولی) را آماده نموده و روش گذاشتن فولی را اجرا نماید.

                 رئوس فعالیتهای عملی دانشجویان اتاق عمل در

((درس بیهوشی و مراقبتهای آن))

 

- وسایل لازم جهت اداره راه هوایی بیمار را آماده نماید.

- گذاشتن ایروی (Air way) جهت باز نگهداشتن راه هوایی را به شیوه صحیح  اجرا نماید.

- گذاشتن ایروی بینی و دهانی را به صورت صحیح  انجام دهد.

- انواع ماسک های تنفسی را شناخته و ماسک مناسب برای تهویه بیمار را آماده نماید.

- نحوه صحیح ماسک گیری در کودکان و بزرگسالان را اجرا نماید.

-     نحوه صحیح ماسک گیری بهمراه آمبوگ را انجام دهد.

-     وسایل لازم جهت لوله گذاری تراشه را آماده نماید.

- لوله گذاری نای از طریق بینی (Nasal) و دهان (Oral) را به نحو صحیح  اجرا نماید.

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107