اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
فعالیت های علمی گروه

کتاب های چاپ شده اساتيد و دانشجويان گروه

مبانی فيزيکی پرتوهای يونساز و کاربرد آنها در تشخيص پزشکی، دکتر سيد محمد جواد مرتضوی و سجاد برزوئی

   

 

مقالات چاپ شده اساتيد و دانشجويان گروه

تعدادی از مقالات اعضای گروه به شرح زير می باشد. ليست کامل مقالات در پايگاه علم سنجی به نشانی http://isid.research.ac.ir/yums موجود است.

1- Habibi, M., Namimoghadam, A., Korouni, R., Fashiri, P., Borzoueisileh, S., Elahimanesh, F., ... & Moradi, G. (2016). Radiation-induced nausea and vomiting: Is ABO blood group as important as radiation and patient-related factors? An observational study. Medicine95(31).

2- Khosravifarsani, M., Monfared, A. S., & Borzoueisileh, S. (2016). Rh factor is associated with individual radiosensitivity: A cytogenetic study. Electronic Physician8(8), 2828.

3- Seyfizadeh, N., Seyfizadeh, N., Yousefi, B., Borzoueisileh, S., Majidinia, M., Shanehbandi, D., & Jahani, M. A. (2015). Is there association between ABO blood group and the risk factors of unfavorable outcomes of pregnancy?. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine28(5), 578-582.

4- Shafiee, M., Hoseinnezhad, E., Vafapour, H., Borzoueisileh, S., Ghorbani, M., & Rashidfar, R. (2016). Hematological Findings in Medical Professionals Involved at Intraoperative Fluoroscopy. Global Journal of Health Science8(12), 232

طرح های تحقيقاتی مصوب اتمام يافته يا در حال اجرا

 

جوايز و افتخارات اعضای گروه

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107