اطلاعیه ها

قند با دندان چه می‌کند؟
گروه هوشبری
کاهش ریسک آسم در کودکان با مصرف مغزیجات
منوی دانشکده
فعالیت های علمی گروه

کتاب های چاپ شده اساتيد و دانشجويان گروه

مبانی فيزيکی پرتوهای يونساز و کاربرد آنها در تشخيص پزشکی، دکتر سيد محمد جواد مرتضوی و سجاد برزوئی

   

 

مقالات چاپ شده اساتيد و دانشجويان گروه

تعدادی از مقالات اعضای گروه به شرح زير می باشد. ليست کامل مقالات در پايگاه علم سنجی به نشانی http://isid.research.ac.ir/yums موجود است.

1- Habibi, M., Namimoghadam, A., Korouni, R., Fashiri, P., Borzoueisileh, S., Elahimanesh, F., ... & Moradi, G. (2016). Radiation-induced nausea and vomiting: Is ABO blood group as important as radiation and patient-related factors? An observational study. Medicine95(31).

2- Khosravifarsani, M., Monfared, A. S., & Borzoueisileh, S. (2016). Rh factor is associated with individual radiosensitivity: A cytogenetic study. Electronic Physician8(8), 2828.

3- Seyfizadeh, N., Seyfizadeh, N., Yousefi, B., Borzoueisileh, S., Majidinia, M., Shanehbandi, D., & Jahani, M. A. (2015). Is there association between ABO blood group and the risk factors of unfavorable outcomes of pregnancy?. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine28(5), 578-582.

4- Shafiee, M., Hoseinnezhad, E., Vafapour, H., Borzoueisileh, S., Ghorbani, M., & Rashidfar, R. (2016). Hematological Findings in Medical Professionals Involved at Intraoperative Fluoroscopy. Global Journal of Health Science8(12), 232

طرح های تحقيقاتی مصوب اتمام يافته يا در حال اجرا

 

جوايز و افتخارات اعضای گروه

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 9816 - 3222 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107