اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
آزمایشگاه کنترل کیفی

آزمايشگاه کنترل کيفی گروه پرتوشناسی واقع در طبقه زير زمين دانشکده دندانپزشکی دارای امکانات زير می باشد:

1- Step wedge آلومينيومی

4 عدد

2- رزلوشن تست فلوروسکوپی

4عدد

3- رزلوش تست توموگرافی

4عدد

4-  Alignment templateاشعه ايکس

1عدد

5-spinning top جهت سنجش زمان

1عدد

6-نورسنج ديجيتال 1339-TES

1عدد

7-دانسيتومتر Delta

1عدد

8- دانسيتومتر و سنسيتومتر ديجيتال Pehamed

1عدد

9-دستگاه و سری کامل کنترل کيفی ( مولتی متر ) همراه با فانتوم های مورد نياز و دکتورهای DCT10 –MPD-R100B و فيلترهای آلومينیوم موردنياز برای کنترل کيفی دستگاههای راديولوژی  سی تی اسکن و ماموگرافی (BARRACUDA)

اسری

10-تست فانتوم ديجيتال  A+K  pehamed

1عدد

اهداف آموزشی و قوانين و مقررات حضور در اين آزمايشگاه به شرح زير می باشد:

1.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از Step wedge

2.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از رزلوشن تست فلوروسکوپي

3.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از رزلوشن تست توموگرافي

4.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از Alignment template

5.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده ازspinning top

6.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از نورسنج ديجيتال

7.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از دانسيتومتر و سنسيتومتر

8.        تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از مولتي متر و فانتوم هاي مورد و فيلترهاي آلومينيومي

9.      تمرين عملي و آشنايي با آزمايش کنترل کيفي با استفاده از تست فانتوم ديجيتال

 

مقررات آزمايشگاه:

-         آراستگي ظاهري متناسب با شان شرعي و عرقي دانشجو در آزمايشگاه باشد

-         پوشش مناسب شامل رپوش آزمايشگاهي

-         حضور بموقع و مداوم در آزمايشگاه

-         تهيه دفتري مناسب جهت يادداشت اطلاعات و دستورالعمل­ها

-         رعايت مقررات ايمني در حين انجام کار

-         پرهيز از رفت و آمدهاي غير ضروري در حيطه آزمايشگاه

-         تحويل صحيح وسايل در پايان کار

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107