اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
آزمایشگاه فیزیک

آزمايشگاه فيزيک گروه پرتوشناسی در طبقه اول دانشکده پيراپزشکی واقع شده است و دارای امکانات زير می باشد:

1-دستگاه اسپکتروفوتومتر Milton Roy

1 عدد

2-کلينيکال رفرکتومتر Erma

1 عدد

3-ميکروسکوپ نوری

2 عدد

4-پاورژنراتور   Megatck (  Multi output )   DC

4 عدد

5-پاورژنراتور   DC

2 عدد

6-اوسيلوسکوپ Escort , Protec

2 عدد

7-سری کامل آزمايشات نوروشکست نور

1 سری

8- سری کامل آزمايشات فنر

1 سری

9- سری کامل آزمايشات ضريب انبساط طولی

1 سری

10- سری کامل آزمايشات ضريب انبساط حجمی

1 سری

11- سری کامل آزمايشات خازن

1 سری

12- سری کامل آزمايشات مقاومتها

1 سری

13-سری کامل عدسی ( جعبه اپتومتری)

1عدد

14- سری کامل دماسنج

1عدد

15- اهم متر و مولتی  متر ديجيتال

4 عدد

16-کوليس

3 عدد

17-ريزسنج

3 عدد

18-کورنومتر

5 عدد

19-کالری متر

3 عدد

20-ست ترازو و وزنه

1 سری

21- نيروسنج

1 عدد

 

اهداف آموزشی و قوانين و مقررات حضور در اين آزمايشگاه به شرح زير می باشد:

-          آشنايي با ابزار اندازه­گيري و نحوه قرائت آنها و توانايي نحوه محاسبه خطا در روش­هاي آزمايشگاهي

-          بررسي قوانين هوک و ارشميدس

-          آشنايي با خازن و مقاومت و نحوه بستن مدار

-          آشنايي با قوانين شکت نور و بدست آوردن ضريب شکست

-          آشنايي با انواع عدسي و آينه و محاسبه فاصله کانوني آنها

-          محاسبه ارزش آبي کالريمتر و گرماي ويژه مايعات

مقررات آزمايشگاه:

-         آراستگي ظاهري متناسب با شان شرعي و عرقي دانشجو در آزمايشگاه باشد

-         پوشش مناسب شامل رپوش آزمايشگاهي

-         حضور بموقع و مداوم در آزمايشگاه

-         تهيه دفتري مناسب جهت يادداشت اطلاعات و دستورالعمل­ها

-         رعايت مقررات ايمني در حين انجام کار

-         پرهيز از رفت و آمدهاي غير ضروري در حيطه آزمايشگاه

-         تحويل صحيح وسايل در پايان کار

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107