اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
جهانبخش وحدت نژاد

 

 

 


  جهانبخش وحدت نژاد

سمت: مدیر گروه اتاق عمل

شرح وظايف مدير گروه


 

·         تشکيل بموقع و مستمر و اداره جلسات گروه و نظارت بر اجراي آئين نامه داخلي گروه

 

·         ارائه گزارش گروه به شوراي آموزشي و انعکاس مصوبات شورا به گروه

 

·         پيگيري و نظارت کارهاي محوله به هر يک از اعضاء گروه

 

·         ايجاد هماهنگي و تبادل نظر با گروههاي آموزشي و ساير مراکز در رشته مربوطه و در صورت لزوم پيشنهاد تشکيل جلسات مشترک گروههاي آموزشي از طريق شوراي آموزشي و پژوهشي

 

·         تامين نيروي انساني جهت دروس رشته مربوطه

 

·         ارائه برنامه درسي مدرسين به واحد آموزش جهت برنامه ريزي نيمسال بعد

 

·         آگاهي از طرح درس هاي مدرسين رشته مربوطه و نگهداري آنها در پرونده مربوط به فعاليتهاي آموزشي گروه تا در صورت نياز در جلسات گروه مورد استفاده يا بحث قرار گيرد

 

·         ايجاد هماهنگي لازم با استادان راهنما .

 

·         طرح جزوه هاي تهيه شده توسط مدرسين گروه در گروه آموزشي مربوطه و ارائه آنها به شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

 

·         ايجاد هماهنگي لازم براي ارزشيابي صحيح پاياني دروس مربوطه

 

·         ايجاد هماهنگي لازم در گروه براي همکاري در مسابقات علمي فرهنگي هنري

 

·         ايجاد هماهنگي با شوراي آموزشي و پژوهشي جهت آگاهي به موقع مدرسين گروه از برگزاري مجامع علمي فرهنگي داخلي و بين المللي

 

·         همکاري باکميته تخصصي برنامه ريزي رشته مربوطه در دفتر مدارس عالي در صورت نياز

 

·         ايجاد هماهنگي با واحد کتابخانه و تکنولوژي آموزشي جهت استفاده صحيح مدرسين و دانشجويان دروس مربوطه

 

·         شرکت در جلسات شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز

 

 

·         درخواست تشويق يا تذکر به موقع مدرسين از شوراي آموزشي و پژوهشي با ذکر دليل


 

طرح درس آقای وحدت نژاد

1-اصول مراقبت های ویژه                                دانلود

2-اصول پیشرفته مراقبت در اتاق بهبود                 دانلود

3-اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب                   دانلود

 


 

   دانلود : cv. vahdat neghad.doc           حجم فایل 40 KB
آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107