اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
دکتر ظفر معصومی

دکتر ظفر معصومی، رادیولوژیست

سمت: عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 شناسنامه علمی

طرح درس

برنامه هفتگی

منابع آموزشی

 

 

شرح وظایف

1- آموزش:

- ارائه برنامه تدريس کلاسهاي نظري و عملي و در صورت ارتباط شامل آموزش باليني (بيمارستاني- درمانگاهي) و فيلد که توسط وي تدريس شده با ذکر نوع روش آموزشي و تعداد فراگيران و نحوه ارزيابي آنان که به گواهي رئيس بخش و مدير گروه مربوطه رسيده باشد.

- تدوين Course Plan و ارسال يک نسخه به دانشکده و توجيه فراگيران در شروع هر کلاس

- ارائه متون آموزشي و يا نوارهاي آموزشي صوتي يا تصويري يا لوح هاي فشرده آموزشي

- مستنداتي که حاکي از دستيابي فراگيران به اهداف آموزشي اعلام شده درس مربوطه باشد.

- مستنداتي که حاکي از در دسترس بودن عضو هيئت علمي براي فراگيران در طول دوره آموزشي براي پاسخگويي به سؤالات آنها باشد.

- ابداع و نوآوري در فعاليت هاي آموزشي.

- ارائه نتايج ارزيابي فراگيران از نحوه تدريس عضو هيئت علمي.

- ليست و شرح دروسي که نحوه تدريس آنها توسط عضو هيئت علمي مورد بازنگري قرار گرفته و تغيير کرده است.

- ليست ساعات و عناوين تدريس شده در دوره هاي آموزش مداوم همراه با ذکر روش آموزشي

- گزارش فعاليت هاي مشاوره اي براي فراگيران.

- ساعات حضور در برنامه هاي آموزشي گروه( ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهي، گراند راند، گرازش مرگ و مير...) و نحوه فعاليت در آنها.

- تعداد و عناوين و مقاطع تحصيلي پايان نامه هايي که تحت سرپرستي عضو هيئت علمي در مقاطع زماني يکسال به پايان رسيده و يا در دست اجرا مي باشند.

2- تحقيق و پژوهش:

- اعلام فعاليت هاي پژوهشي خود به مدير گروه و از آن طريق به دانشکده در ابتداي سال تحصيلي.

- تعداد و عناوين مقالات چاپ شده در مجلات پزشکي با ذکر نوع مجله(داخلي- بين المللي) همراه با کپي مقاله.

- تعداد و عناوين خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها و مجامع داخلي و خارجي همراه با کپي خلاصه مقالات.

- کتاب يا فصل کتاب تاليف يا تدوين يا ترجمه شده.

- طرح هاي پژوهشي مصوب در حال اجرا با ذکر درصد تقريبي پيشرفت و ميزان اوقاتي که صرف آنها در طي يکسال شده است.

- اختراعات و اکتشافات همراه با گواهي تاييد آن.

- در مدت معين پس از پايان سال تحصيلي امتيازات مربوط به فعاليت هاي پژوهشي فوق پس از محاسبه توسط دانشکده به عضو هيئت علمي منعکس خواهد شد.

3- توسعه فردي:

- گواهي شرکت در دوره ها، سمينارها، همايش هاي تخصصي و کارگاه هاي مختلف.

- ساعاتي که عضو هيئت علمي صرف مطالعه در رشته تخصصي مربوط خود در هر ماه نموده است.

- ميزان استفاده و نحوه آموزش از روشهاي از راه دور.

- گواهي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي داخل يا خارج کشور برابر ضوابط مصوب.

- ارائه گزارش اقدامات انجام شده براي برطرف کردن نقاط ضعف در ارزشيابي و تقويت نقاط قوت.

- ارائه تاييديه ارتقاء به مرتبه بالاتر(در صورت ارتقاء).

4- فعاليت هاي اجرايي و مديريتي:

- ارائه احکام مسئوليتهاي هر عضو هيئت علمي در بخش، گروه آموزشي، دانشکده يا دانشگاه.

- ارائه احکام مسئوليتهاي خارج از دانشگاه.

- ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت فعاليت هاي اجرايي به گواهي مسئول وي.

- ارائه ساعات صرف شده در هر ماه جهت شرکت در کميته ها و شوراهاي مختلف.

 

5- ارائه خدمات درماني و ارتقاء سلامت:

- ميزان ساعت صرف شده در هر ماه براي ارائه خدمات درماني( ويزيت بيماران، اتاق عمل، انجام روشهاي تشخيصي و درماني مختلف ...) و نحوه انجام آن طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

- تعداد کشيک ماهيانه در هرماه و نحوه انجام آن طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

- تعداد روز حضور در درمانگاه همراه با ساعات آن در هر جلسه( به تفکيک آموزشي و غير آموزشي) طبق گواهي مدير گروه و معاون آموزشي بيمارستان.

- ميزان و نحوه مشارکت در برنامه هاي ارتقاء سلامت.

 

6- فعاليت هاي تخصصي در خارج دانشگاه:

- عضويت در هيئت ممتحنه دانشنامه و گواهينامه تخصصي و ساير امتحانات کشوري مرتبط.

- عضويت و شرکت در مجامع علمي تخصصي کشوري و بين المللي اعم از انجمن هاي علمي داخل يا خارج از کشور، فرهنگستان و ...

- تعداد و ساعات سخنراني هاي عمومي در زمينه هاي علمي و تخصصي مربوطه در صدا و سيما و ساير مجامع.

- ليست مقالات منتشر شده در نشريات عمومي و روزنامه ها در رابطه با موضوعات پزشکي.

- ارائه گواهي فعاليت هاي فوق به مدير گروه و دانشکده.

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107