اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
طرح درس

برای دريافت طرح درس بر روی نام درس کليک کنيد

 

طرح درس نيمسال جاری

طرح درس نيمسال قبل

تصويربرداری با امواج فراصوتی در پزشکی

تعميرات و نگهداری دستگاههای راديولوژی

حفاظت در برابر پرتوهای يونيزان در بخشهای پرتونگاری تشخيصی

ارزيابی تصاوير پزشکی (1)

آناتومی مقطعی

بهداشت عمومی

اصول فيزيکی سيستم های تصوير برداری MRI

روشهای پرتونگاری 2

آشنايی با مواد کنتراست در تصوير برداری پزشکی

آناتومی 3

فيزيک پرتوشناسی تشخيصی

مديريت بيمارستانی و رفتار سازمانی

آسيب شناسی عمومی

راديوبيولوژی

آناتومی (1)

فيزيك عمومي

آزمايشگاه فيزيک عمومی

رياضيات عمومی

زيست شناسی سلولی

آشنايی با فناوری نوين اطلاعات

فيزيولوژي

 

فيزيک پرتوها

آناتومي 2

ثبت و نمايش تصاوير در پزشکي

آمار

اخلاق حرفه اي

اصطلاحات پزشکي در راديولوژي

روشهاي پرتونگاري 3

اصول فيزيکي CT سيستم توموگرافي کامپيوتري

دوزيمتري پرتوهاي يونيزان

آزمايشگاه دوزيمتري پرتوها

کاربرد رايانه در تصوير برداري

بيماري شناسي

مراقبت از بيمار در تصوير برداري پزشکي

تکنيکها و جنبه هاي باليني MRI

تکنيکهاي باليني (CT)

زبان تخصصي

تضمين QA و کنترل  کيفي QC روشهاي تصويربرداري پزشکي

ارزيابي تصاوير پزشکي (2)

روشهاي پرتونگاري اختصاصي

روشهاي پرتونگاري 1

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107