اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
امکانات و آزمایشگاه ها

 

- آزمایشگاه بیوشیمی و هورمون

تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه بیوشیمی شامل اسپکتروفتومتر، الایزا ریدر، انکوباتور،  pH متر، سانتریفیوژ،      بن ماری و میکروسکوپ می باشد.

آموزش عملی دانشجويان در آزمایشگاه بیوشیمی شامل: 

1)  آموزش روش انجام آزمایشات روتین به روش رنگ سنجی ( قنـد،  اوره، کراتینین ...)

2)  اندازه گیری آنزیم ها به روش کنتیک

3)  تجزیه ادرار

4)  اندازه گیری هموگلوبین به روش کروماتوگرافی

5)  آنالیز سنگ های کلیوی

6)  آنالیز سایر مایعات بدن شامل CSF و Semen

7)  اندازه گیری هورمونها به روش الایزا 

 

- آزمایشگاه هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی:

تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه هماتولوژی و ایمونوهماتولوژی شامل میکروسکوپ، لوله های مخصوص هماتولوژی(ESR،CBC، Clot، PT.PTT)، انکوباتور، سانتریفیوژ، بن ماری، لام های میکروسکوپی آموزشی و انواع رنگ های هماتولوژی می باشد

آموزش عملی دانشجويان در آزمایشگاه بیوشیمی شامل: 

1)  آموزش اصول خونگیری و ضدانعقادها

2)  آشنایی با دستگاه های خون شناسی

3)  تهیه گسترش، رنگ آمیزی و مطالعه سلولهای خونی طبیعی

4)  شمارش سلولهای خونی(گلبول های سفید، قرمز و پلاکت ها) به روش دستی

5)  بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز و رده های گلبول های سفید

6) آشنایی با اصول بررسی و شناسایی مورفولوژیکی سلولهای خونی در شرایط پاتولوژیک

7)  مطالعه مغز استخوان و بررسی کم خونی ها

8)  اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت به روش دستی

9)  تست های ESR و LE

10)انجام آزمایشات انعقادی و همولیتیک

 

 

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107