اطلاعیه ها

پیام تبریک سرپرست دانشکده پیراپزشکی به مناسبت روز دانشجو
تبریک روز دانشجو
آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
امکانات و آزمایشگاه ها

 

نام فضاي فيزيكي

تعداد

مكان

توضيحات

سالن آمفي تئاتر

3

پردیس آموزشی دانشگاه،

بيمارستان شهيد بهشتي، بیمارستان امام سجاد(ع)

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري سمينارها و كارگاه ها

سالن كنفرانس

3

بيمارستان امام سجاد(ع)  و  EDC

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري كنفرانس ها

كتابخانه

4

پردیس آموزشی دانشگاه،

بيمارستان شهيد بهشتي؛ بيمارستان امام سجاد(ع)

مجهز به كتب مورد نياز دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف

بخشهاي بيمارستاني

12

بيمارستانهاي شهيد بهشتي،

امام سجاد(ع) و شهيد جلیل

مجهز به امكانات درماني جهت آموزش دوره باليني

كلينيك آموزشي شهيد مفتح

1

مستقر در 3 مكان مختلف

اتاق تكثير سوالات امتحاني

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به دستگاه تكثير سؤالات

اتاق كميته امتحانات

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به نرم افزار طراحي و آناليز سؤالات امتحاني

مراکز تحقيقاتي

2

پردیس آموزشی دانشگاه

نام فضاي فيزيكي

تعداد

مكان

توضيحات

كلاس دروس تئوري

6

دانشكده پیراپزشکی و

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به وسايل سمعي و بصري

اتاق اساتيد و كارشناسان

4

گروه تکنولوژی اتاق عمل

مجهز به كامپيوتر و اينترنت؛ جهت استفاده اعضاء هيات علمي و كارشناسان

آزمايشگاه بيوشيمي

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي بيوشيمي

آزمايشگاه فيزيولوژي

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي فيزيولوژي

آزمايشگاه ميكروبيولوژي

2

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي ميكروبيولوژي؛ انگل شناسي؛ قارچ شناسي و ايمنولوژي

آزمايشگاه بافت شناسي و پاتولوژي

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي بافت شناسي و پاتولوژي

سالن مولاژ

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي علوم تشريحي

سالن تشريح

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي علوم تشريحي

آزمايشگاه فيزيك پزشكي و فارماكولوژي

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري دروس عملي فيزيك پزشكي

آزمايشگاه زبان

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت برگزاري  دوره عملي زبان انگليسي

حيوان خانه

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت انجام طرحها و پايان نامه ها

آزمايشگاه هاي مركزي تحقيقاتي

1

پردیس آموزشی دانشگاه

مجهز به امكانات مورد نياز جهت انجام آزمايشهاي تخصصي

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107