مدیریت دانشکده

 

 

دکتر سید عبدالمجید خسروانی (استاد تمام دانشگاه علوم پزشكي ياسوج)

سمت: سرپرست دانشکده پیراپزشکی یاسوج

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رزومه دکتر خسروانی


 

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده:


1.
‌ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده؛


2. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس موسسه به مدیران گروه‌ها؛


3. نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود؛


4. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده؛


5. نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده؛


6. پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده؛


7. ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه؛


8. بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهار نظر درباره آنان.

 


ایمیل: khosravani2us@yahoo.com

شماره دفتر: 07433235138

تلفکس: 07433229816