اطلاعیه ها

آگهی فراخوان عضو هیئت علمی جهت گروه پرتوشناسی
روز جهانی اتاق عمل
جلسه نمایندگان دانشجویان دانشکده با ریاست و مدیران دانشکده
حوزه ریاست

 دکترحسین هجر

سمت: سرپرست دانشکده پیراپزشکی یاسوج

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

شناسنامه علمی

شماره تلفن دفتر: 07433235138

فکس: 07433229816

 

 

وظایف و اختیارات رئیس دانشکده

1- ‌ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحدهای مختلف دانشکده

2- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رییس موسسه به مدیران گروه‌ها

3- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس موسسه ابلاغ می‌شود

4-  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

5- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشکده

6- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

7- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رییس موسسه

8- بررسی صلاحیت معاونان گروه‌ها و اظهار نظر درباره آنان

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 5138- 3323 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107