کمیته ها و برنامه ها

شوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده

در هر دانشکده که داراي سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و همچنین در آموزشکده ها شوراي آموزشی- پژوهشی دانشکده و آموزشکده با ترکیب ذیل تشکیل میشود:

1- رئیس دانشکده: دکتر حسین هجر

2- معاون آموزشی: آقای سجاد برزوئی

3- معاون پژوهشی: آقای کرامت الله زندی

4- مدیر گروه علوم آزمایشگاهی: دکتر حسن عبیدی

5- مدیر گروه هوشبری: آقای اکبر رستمی نژاد

6- مدیر گروه اتاق عمل: آقای جهانبخش وحدت نژاد

7- مدیر گروه پرتوشناسی: آقای محسن شفیعی

8- مدیر توسعه آموزش: دکتر خلوتی

9- مسئول واحد آموزش: آقای امیر حکمتی فر

10- رئیس امور عمومی دانشکده: احمد امیری فر

وظایف شوراي آموزشی و پژوهشی

1- برنامه ریزي جهت ایجاد زمینه هاي اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی موسسه ابلاغ میگردد؛

2- تدوین سیاستهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی موسسه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح؛

3- بررسی و تدوین طرحهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و ارجاع آنها به شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوري موسسه؛

4- بررسی و تدوین طرحهاي ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و پیشنهاد آن به شوراهاي تخصصی آموزشی و تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و فناوري موسسه؛

5- هماهنگی میان گروهها و بخشها در ارائه دروس مشترك؛

6- اتخاذ تصمیمات اجرایی براي هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده یا آموزشکده؛

7- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شوراي موسسه براي تکمیل اعضاي هیأت علمی هر گروه؛

8- بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه؛

9- بررسی و اظهار نظر در مواردي که رییس دانشکده به شورا ارجاع میدهد؛

10- بررسی تقاضاهاي فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شوراي موسسه؛

11- بررسی طرحهاي پژوهشی و فناوري اعضاي هیأت علمی و ارجاع آن به شوراي تخصصی پژوهشی و فناوري موسسه؛

12- تصویب عناوین رساله پایان نامه هاي تحقیقاتی دوره هاي کارشناسی ارشد و بالاتر) با رویکرد حل موضوعات کاربردي و توسعه و تحقیق در موضوعات بنیادین؛

آدرس: یاسوج - خیابان پارک ساحلی به سمت بیمارستان امام سجاد (ع) - پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشکده پیراپزشکی تلفن: 5138 - 3323 - 074

لینک های مرتبط:
آمار بازدیدکنندگان:

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:219
بازدید این صفحه:134
تعداد کل بازدید:337235
خدمات فناوری اطلاعات:

تغییر رمز VPN
سرور فایل و برنامه دانشگاه
وب سایت های دانشگاه
Off Campus
اتوماسیون اداری
بخش ها و واحد ها:

رضایت شما از کیفیت خدمات آموزش دانشکده چقدر است؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است.
طراحی و توسعه در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات 2019